[1]
M. Kalin Golob in K. Erjavec, „Vrednotenje in pripadnost virtualni skupnosti slovenskega Twitterja“, SRL, let. 62, št. 2, str. 217-234, feb. 2014.