[1]
K. Dolar, „Kolaborativni slovar Razvezani jezik“, SRL, let. 62, št. 2, str. 235-252, feb. 2014.