[1]
A. Šivic Dular, „Miklošičeva monografija – ob dvestoletnici rojstva Franca Miklošiča (Ur. Marko Jesenšek)“, SRL, let. 62, št. 2, str. 264-268, feb. 2014.