[1]
A. Žele, „Primeri glagolske rabe z vidika posebnosti v slovnično-pomenskih razmerjih“, SRL, let. 62, št. 1, str. 1-16, jan. 2014.