[1]
I. Stramljič Breznik, „ Medmet kot besedna vrsta v slovničnih opisih slovenskega jezika“, SRL, let. 62, št. 1, str. 17-38, jan. 2014.