[1]
B. Marušič, „ Sodobni slovenski roman na gledališkem odru (Filio ni doma, Katarina, pav in jezuit ter Čefurji raus!)“, SRL, let. 62, št. 1, str. 75-90, jan. 2014.