[1]
N. Kaloh Vid, „ Prevajanje jezikovnih prvin, značilnih za sovjetski družbeno-kulturni diskurz v romanu M. Bulgakova Mojster in Margareta“, SRL, let. 62, št. 1, str. 91-108, jan. 2014.