[1]
M. Zelenka, „ K izbranim problemom narodnega preroda (Oscilacija romantike z realizmom kot primerjalni problem)“, SRL, let. 62, št. 1, str. 109-120, jan. 2014.