[1]
I. Pospíšil, „ Narodni prerod in literarne smeri (Nekaj opažanj)“, SRL, let. 62, št. 1, str. 121-130, jan. 2014.