[1]
A. Vidovič Muha, „ Andreja Žele: Slovenska besedilna skladnja z jezikovnosistemskega vidika – temeljni pojmi“, SRL, let. 62, št. 1, str. 131-137, jan. 2014.