[1]
N. Ulčnik, „ Pavlova prekmurska slovnica (Vend nyelvtan, 1942) v sodobni knjižni slovenščini“, SRL, let. 62, št. 1, str. 138–141, jan. 2014.