[1]
A. Žele, „Prva knjiga o slovenskem tolmačeslovju“, SRL, let. 61, št. 4, str. 667-668, apr. 2013.