[1]
N. Žavbi Milojević, „Analiza odrskega govora – Primer Bergerjeve uprizoritve Hlapcev (Komentirana izdaja)“, SRL, let. 61, št. 4, str. 651-664, apr. 2013.