[1]
D. Verdonik, „Koncept konteksta v jezikoslovnih in diskurznih teorijah “, SRL, let. 61, št. 4, str. 631-650, apr. 2013.