[1]
A. Jež, „Medbesedilne povezave med Slávy dcero Jana Kollárja in Djulabiami Stanka Vraza “, SRL, let. 61, št. 4, str. 605-620, apr. 2013.