[1]
A. Bjelčevič, „Julija je stopila v »cerkev razsvetljeno«: K Žigonovi razlagi Prešernovega soneta Je od vesel’ga časa teklo leto “, SRL, let. 61, št. 4, str. 591-604, apr. 2013.