[1]
K. Mihurko Poniž, „Odkrivanje in osvajanje prostorov svobode v delih zgodnjih slovenskih literarnih ustvarjalk “, SRL, let. 61, št. 4, str. 575-590, apr. 2013.