[1]
G. Kocijan, „O »preobratu« lahko govorimo že ob Kuharjevih Povestih “, SRL, let. 61, št. 4, str. 567-574, apr. 2013.