[1]
J. Smej, „Küzmičevi skriti prevodi psalmov v Knigi molitveni 1783 “, SRL, let. 61, št. 4, str. 557-566, apr. 2013.