[1]
K. Ahačič, „Nova odkritja o slovenski protestantiki “, SRL, let. 61, št. 4, str. 543-556, apr. 2013.