[1]
D. Dolinar, „Literarni zgodovinar Karel Štrekelj“, SRL, let. 61, št. 3, str. 447-460, mar. 2013.