[1]
M. Gawlak, „Ekfraza v poeziji Gregorja Strniše“, SRL, let. 61, št. 3, str. 477-484, mar. 2013.