[1]
L. Godec Soršak, „Glagoli z oslabljenim pomenom v Slovarju slovenskega knjižnega jezik“, SRL, let. 61, št. 3, str. 507-522, mar. 2013.