[1]
M. Meterc, „Antonimija enako motiviranih paremioloških enot (primeri iz slovenščine in slovaščine)“, SRL, let. 61, št. 2, str. 361-376, feb. 2013.