[1]
L. Nikitina in F. Furuoka, „Podobe države in stereotipi, ki jih o Rusih gojijo učenci ruskega jezika“, SRL, let. 61, št. 2, str. 432-438, feb. 2013.