[1]
I. Novak Popov, „Sodobna slovenska poezija v literarni vedi“, SRL, let. 61, št. 1, str. 61-76, jan. 2013.