[1]
A. Bjelčevič, „Pregled razprav o starejši književnosti po letu 1990“, SRL, let. 61, št. 1, str. 117-134, jan. 2013.