[1]
K. Mihurko Poniž, „Feministična literarna veda v slovenskem akademskem prostoru“, SRL, let. 61, št. 1, str. 209-214, jan. 2013.