[1]
I. Kramberger, „O zbirki Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev (Presoja za navdih)“, SRL, let. 61, št. 1, str. 223-234, jan. 2013.