[1]
U. Perenič, „V prerezu slovenske empirične literarne znanosti“, SRL, let. 61, št. 1, str. 275-284, jan. 2013.