[1]
G. Ilc, „Skladenjska okolja pleonastičnega zanikanja“, SRL, let. 60, št. 4, str. 659–676, apr. 2012.