[1]
M. Šekli, „Tipologija prevojnih oblikoglasnih premen v praslovanskem oblikovnem sistemu“, SRL, let. 60, št. 4, str. 603–620, apr. 2012.