[1]
TivadarH., „Nove usmeritve pri raziskavah govora s pogledom v preteklost“, SRL, let. 60, št. 4, str. 587-602, apr. 2012.