[1]
G. Červ in M. Kalin Golob, „Sporočanjske vloge in raba dvodelnega členka naj bi z deležnikom na -l v sodobnem tiskanem poročevalstvu“, SRL, let. 60, št. 2, str. 131-150, feb. 2012.