[1]
T. Žigon, „Zbornik o jeziku in književnosti ob sedemdesetletnici Antona Janka“, SRL, let. 60, št. 2, str. 247-250, feb. 2012.