[1]
K. Mihurko Poniž, „Nekaj ugotovitev o Linhartovi Miss Jenny Love“, SRL, let. 60, št. 1, str. 1-13, jan. 2012.