[1]
V. Babič, „Cerkvenoslovanska ostalina na Slovenskem – Žitje sv. Gregorija, rimskega papeža iz Supraseljskega zbornika“, SRL, let. 60, št. 1, str. 41-58, jan. 2012.