[1]
A. Žele, „Posebne zmožnosti slovenščine znotraj glagolsko-udeleženskega razmerja“, SRL, let. 60, št. 1, str. 59-77, jan. 2012.