[1]
D. Verdonik in Z. Kačič, „Označevalci odprte propozicije v govorjenem diskurzu“, SRL, let. 60, št. 1, str. 79-94, jan. 2012.