[1]
Žarko Bošnjaković in I. Knjižar, „Značaj integrativne i instrumentalne orijentacije pri izboru slovenačkog jezika kao stranog“, SRL, let. 60, št. 1, str. 95-104, jan. 2012.