[1]
N. Kaloh Vid, „O vlogi jezika v literarni vedi“, SRL, let. 60, št. 1, str. 105-108, jan. 2012.