[1]
R. Jambrešić Kirin, „Nezakonske hčere hrvaških (književnih) mitov in (političnih) travm“, SRL, let. 60, št. 1, str. 109-111, jan. 2012.