[1]
M. Jemec Tomazin, „Izzivov ne bo zmanjkalo “, SRL, let. 59, št. 4, str. 448-442, apr. 2011.