[1]
P. Jurgec, „Slovenščina ima devet samoglasnikov“, SRL, let. 59, št. 3, str. 243–268, mar. 2011.