[1]
L. Bokal, „Zametki terminologije v Registru Dalmatinovega prevoda Biblije“, SRL, let. 57, str. 279–291, dec. 2009.