[1]
A. ŽELE, „Reševanje nekaterih skladenjskih vprašanj v slovenščini glede na razpoložljive teorije in metode“, SRL, let. 56, str. 174-176, dec. 2008.