[1]
F. ZADRAVEC, „Pogled na romana Volčje oči (1996) Vlada Žabota in Prikrita harmonija (2001) Katarine Marinčič“, SRL, let. 55, št. 1-2, str. 5-18, jan. 2007.