[1]
M. SKUBIC, „Jezika v stiku: slovenščina in furlanščina. Prevzete besede in kalki“, SRL, let. 55, št. 1-2, str. 19-29, jan. 2007.