[1]
J. OREŠNIK, „Slovenski trpnik na se (v naravni skladnji)“, SRL, let. 55, št. 1-2, str. 32-39, jan. 2007.