[1]
M. MERŠE, „Prepoznavnost in značilnost besedja slovenskih postil 16. stoletja“, SRL, let. 55, št. 1-2, str. 65-84, jan. 2007.